16-liniowy interlinearny przekład Starego Testamentu hebrajsko - polsko - angielski - OPISY POSZCZEGÓLNYCH LINII (FILMY)

16 linii nr 01 WSTĘP - zob.film.
16 linii nr 02 linie ON i OFF - zob.film.
16 linii nr 03 opis linii nr 01 - zob.film.
16 linii nr 04 opis linii nr 02 - zob.film.
16 linii nr 05 opis linii nr 03 - zob.film.
16 linii nr 06 opis linii nr 04 - zob.film.
16 linii nr 07 opis linii nr 05 - zob.film.
16 linii nr 08 opis linii nr 06 - zob.film.
16 linii nr 09 opis linii nr 07 - zob.film.
16 linii nr 10 opis linii nr 08 - zob.film.
16 linii nr 11 opis linii nr 09 - zob.film.
16 linii nr 12 opis linii nr 10 - zob.film.
16 linii nr 13 opis linii nr 11 - zob.film.
16 linii nr 14 opis linii nr 12 - zob.film.
16 linii nr 15 opis linii nr 13 - zob.film.
16 linii nr 16 opis linii nr 14 - zob.film.
16 linii nr 17 opis linii nr 15 i 16 - zob.film.
16 linii nr 18 opis KOLORÓW - zob.film.