Podziękowania

Dziękuję przede wszystkim Stwórcy za ten wspaniały dar, jakim jest Pismo Święte i za talenty, którymi mnie obdarzył. Dzięki nim staram się robić wszystko, aby Słowo Boże popularyzować i sprawiać, aby było ono przewodnikiem życia dla innych.

Wyrazy wdzięczności chciałbym także skierować do:

Ryszarda Jurka, mojego przyjaciela z USA, który współfinansuje serwer, na którym umieszczony jest mój  projekt i który także współfinansował i sprawnie sprowadzał wiele programów, potrzebnych do powstania tego projektu;

Johna Isetta (dyrektora portalu biblijnego Biblos.com). To dzięki jego wspaniałomyślnemu udostępnieniu mi bazy danych mogłem stworzyć 16-liniowy moduł z tekstem hebrajsko-polsko-angielskim.

Kapra, specjalisty z excelforum.pl, który przez kilka miesięcy aktywnie pomagał mi tworzyć specjalne makra w programie Excel. Mogę śmiało powiedzieć, że bez tych makr mój nowy moduł, w obecnej formie, nie mógłby powstać.

Innych specjalistów z excelforum.pl, którzy także wspierali mnie swoją wiedzą. Wymienię chociaż niektórych z nich: Trebor, Zmora, mreck, hurgadion, erey, naszjan12, mkkk23, marzatela, maniek9, Artik, wuzeq i inni.

Albesha - który, udostępnił mi transkrypcję fonetyczną tekstu hebrajskiego (linia 11). Na podstawie tej transkrypcji stworzyłem wymowę całego tekstu hebrajskiego, z oznaczeniem sylaby akcentowanej (linia 5 projektu)

Jarka Apelskiego, autora polskiej adaptacji Biblii na telefon komórkowy, który wspiera mnie swoją wiedzą informatyczną i tworzy bardzo pomocne skrypty (szczególnie te pisane w języku PHP). Dzięki Jarkowi możemy korzystać z formularza i w przystępny sposób wybierać wersety i rozdziały oraz wyszukiwać słowa greckie i hebrajskie przy pomocy numeracji Stronga.

Marcina Bryla, który opracował skrypt do ukrywania i pokazywania linii w projekcie hebrajsko-polsko-angielskim;

dra Andrzeja Wardzińskiego, który także zaoferował mi pomoc informatyczną;

dra George'a Lyonsa z Northwest Nazarene University (USA), który wspaniałomyślnie udzielił mi zgody na wykorzystanie projektu Nowego Testamentu. Projekt ten po kilku miesiącach dość intensywnej pracy spolonizowałem i udostępniam na swoim serwerze.

dra Matthew Ansteya, rektora St. Barnabas Theological College (Australia), który udzielił mi zgody na wykorzystanie swojej transliteracji tekstu hebrajskiego (linia 13);

Romana Korovyatskiego, który także udostępnił mi swój własny kod z projektem Nowego Testamentu (z tego projektu wykorzystałem tekst do tłumaczenia automatycznego z numeracją Stronga);

Piotra Andryszczaka, którego sugestia, abym stworzył transkrypcję fonetyczną Nowego Testamentu, spowodowała przyspieszenie pracy nad tą częścią Biblii.

Krzysztofa z Łodzi, właściciela superchomika biblijnego, za jego bardzo cenne materiały.

Podziękowania związane z modułem SEPTUAGINTA, umieszczonym 16 X 2015 r.:

Interlinearna wersja Septuaginty, którą prezentuję na tej stronie, jest owocem nie tylko żmudnej pracy (ok. 3000 godzin spędzonych przeze mnie przy komputerze), ale także wysiłku wielu wspaniałych ludzi, którzy także poświęcali swój czas, użyczali mi swoich materiałów lub dawali zgodę na ich umieszczenie w zmodyfikowanej postaci. Zacznę może od Pana Ralpha Hancocka (Anglia), który pozwolił mi na wykorzystanie opracowanej przez niego wersji Septuaginty. Bez tej zgody to dzieło nie byłoby możliwe. Również bardzo cenne było udzielenie mi zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych na portalu biblinym http://www.katabiblon.com/ przez Pana Thomasa Moore'a. Materiały z portalu Katabiblon zostały bardzo umiejętnie zaadaptowane przez Rafała Toborka (autora programu biblijnego rBiblia), którego cenne skrypty mogłem wykorzystać w obecnej wersji LXX. Podobnie, jak w poprzednich modułach , także w obecnym niezastąpiona była pomoc specjalistów od Excela z portalu excelforum.pl, którzy nie tylko wykazali się wyjątkową wiedzą, ale i cierpliwością do moich próśb o kolejne makra w języku VBA. Wydawnictwu Pallotinum dziękuję za wyrażenie zgody na umieszczenie w projekcie tekstu Biblii Tysiąclecia (wer. 4), Johnowi Isettowi z Biblos.com za tekst Septuaginty w tłumaczeniu Brentona, Fundacji "Wrota Nadziei" i "Śląskiemu Towarzystwu Biblijnemu" za udzielenie zgody na umieszczenie tekstów biblijnych (niestety w obecnej wersji Septuaginty ze względów czasowych nie udało mi się ich na razie umieścić), Panu Richardowi Thompsonowi z Wesley Center za zgodę na wykorzystanie tłumaczenia Psalmów Salomona.